Kloakrensning.

Tømning af brønde

Slamsuger

Reparation og spuling af dræn

TV inspektion

Minigraver

Wrapning af græs

Brakpudsning

Slåning af rabatter

Raps skårlægning

Såning af korn

Tages Mark & Spul
Nørremarksvej 19
Jebjerg
7870 Roslev

Tlf.: 21 29 13 54

E-mail: tage@markogspul.dk

CVR: 18072971