Kloakrensning.

Tømning af brønde

Slamsuger

Reparation og spuling af dræn

TV inspektion

Minigraver

Wrapning af græs

Brakpudsning

Slåning af rabatter

Raps skårlægning

Såning af korn